Congrès  >   VASO 2021  >  Dr. Dirk Dewolf: “We bevinden ons in een boeiend tijdsgewricht”

Cette page contient un article indisponible dans votre langue


Dr. Dirk Dewolf: “We bevinden ons in een boeiend tijdsgewricht”

BRUSSEL 29/09 - Met deze woorden begon Dr. Dirk Dewolf, de administrateur-generaal van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid, zijn toespraak op het netwerkevenement van de Vlaamse vereniging van Artsen-Specialisten in Opleiding (VASO) voorbije zaterdag in Living Tomorrow in Vilvoorde. Hij schetste voor de aanwezige aso’s de vele veranderingen die op til zijn in het Vlaamse zorglandschap, veranderingen die ook een impact zullen hebben op hun toekomstige loopbaan.

Normaal gezien had Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V) het woord moeten richten tot de toekomstige specialisten, maar hij nam als minister deel aan de regeringsonderhandelingen over het budget die tot diep in de nacht van vrijdag op zaterdag aansleepten.

De minister stuurde op het allerlaatste ogenblik Dirk Dewolf, de hoogste ambtenaar van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid om hem te vervangen. Stapsgewijs overliep Dirk Dewolf alle huidige en toekomstige uitdagingen binnen het Vlaamse zorglandschap, binnen een veranderde context van een meer complexere samenleving en een grotere erkenning van de rol van de overheid binnen de gezondheidszorg, zoals de huidige covid-pandemie duidelijk heeft aangetoond.

Vous désirez lire la suite de cet article ?

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tous les contenus de Mediquality sur tous vos écrans.

Pour des raisons de sécurité, votre navigateur n'est pas compatible avec notre site

Nous vous conseillons l'utilisation d'un des navigateurs suivants: