Médical  >  Chronische stress versnelt veroudering: epigenetische aanwijzingen (cardioloog)

Cette page contient un article indisponible dans votre langue


Chronische stress versnelt veroudering: epigenetische aanwijzingen (cardioloog)

SAO PAULO 24/01 - Chronische stress verhoogt het risico op hart- en vaataandoeningen. Dat is toe te schrijven aan biologische mechanismen (metabole, hormonale, inflammatoire) en meer nog aan de levenswijze. Algemeen leeft het idee dat stress het verouderen versnelt. Dat ondersteunt het oude idee dat onze leeftijd overeenstemt met die van onze slagaders.

Onderzoek van de mechanismen van psychosociale risicofactoren is van groot belang met het oog op het uitwerken van preventieve strategieën op individueel vlak en bevolkingsniveau die de levensverwachting verbeteren met behoud van de levenskwaliteit.

Een groep van de Yale University heeft recentelijk een belangrijke bijdrage geleverd. Ze is daarbij uitgegaan van de volgende hypothese:

Vous désirez lire la suite de cet article ?

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tous les contenus de Mediquality sur tous vos écrans.

Pour des raisons de sécurité, votre navigateur n'est pas compatible avec notre site

Nous vous conseillons l'utilisation d'un des navigateurs suivants: