Actualités  >  Herziening nomenclatuur pathologische anatomie: "Beter laat dan nooit" (ASGB)

Cette page contient un article indisponible dans votre langue


Herziening nomenclatuur pathologische anatomie: "Beter laat dan nooit" (ASGB)

BRUSSEL 29/09 - Naar aanleiding van een brief dat het ASGB aan minister De Block schreef over het uitblijven van de publicatie van de herziene nomenclatuur pathologische anatomie, kreeg het ASGB-bestuur tijdens de e-vergadering van de NCAZ van 28/9 te horen dat de minister van Begroting zijn schuif aan het leegmaken is en het KB vandaag of morgen zal ondertekenen. "Beter laat dan nooit", reageert het ASGB.

De publicatie gebeurt simultaan met de KB's i.v.m. het rationeler gebruik van klinische biologie waardoor het benodigde budget moest worden vrijgemaakt.

In bijlage leest u de brief van het ASGB. 

Vous désirez lire la suite de cet article ?

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tous les contenus de Mediquality sur tous vos écrans.

Inscrivez-vous gratuitement

Afin d'accéder à l'info médicale nationale et internationale sur tous vos écrans.

Pour des raisons de sécurité, votre navigateur n'est pas compatible avec notre site

Nous vous conseillons l'utilisation d'un des navigateurs suivants: