Actualités  >  Het zwaard van Damocles: een tekort aan zowat alles…

Cette page contient un article indisponible dans votre langue


Het zwaard van Damocles: een tekort aan zowat alles…

BRUSSEL 11/10 - Tekort aan leerkrachten, tekort aan verzorgend en verplegend personeel, tekort aan horecapersoneel, tekort aan geschoolde technici, tekort aan tandartsen, tekort aan huisartsen. Kortom, tekort aan zowat alle vormen van arbeid heden ten dage. Zowel in de fysieke als de intellectuele beroepen is de vraag groter dan het aanbod.

Veel van die tekorten waren er al van voor de coronacrisis, andere zijn er gekomen mede door het coronavirus.

Daarnaast zien we een leger aan langdurig zieken, een garnizoen werklozen, dit alles in combinatie met een voor Europa gemiddeld lage werkzaamheidsgraad onder de actieve beroepsbevolking.

Reeds in de legislatuur onder Michel klonk het mantra ‘jobs, jobs, jobs' luider dan ooit. Een job zou het recept zijn om toegang te krijgen tot de maatschappij. Je zou er voldoening uithalen, je bouwt er een sociaal netwerk door op, de eigenwaarde krijgt een boost, wat moet een mens nog meer hebben?

Vous désirez lire la suite de cet article ?

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tous les contenus de Mediquality sur tous vos écrans.

Pour des raisons de sécurité, votre navigateur n'est pas compatible avec notre site

Nous vous conseillons l'utilisation d'un des navigateurs suivants: