Actualités  >  Pleidooi voor een digitaal overlegplatform tussen huisarts en arbeidarts

Cette page contient un article indisponible dans votre langue


Pleidooi voor een digitaal overlegplatform tussen huisarts en arbeidarts

BRUSSEL,13/10/2021 - De beslissing van de federale regering om op ziekteattesten voor langdurig zieken te vermelden welke werkmogelijkheden een patiënt nog heeft, is een goede zaak. Maar om goede aanbevelingen te kunnen doen is overleg nodig tussen huisarts en arbeidsarts, vinden zowel Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk als huisartsenvereniging Domus Medica. “Een digitaal overlegplatform moet dat administratief haalbaar en efficiënt maken.”

Rol van de arbeidsarts

Dat het de huisarts is die concrete aanbevelingen moet doen voor mogelijke werkaanpassingen, vinden Domus Medica en Mensura echter geen evidentie. "De best geplaatste arts om uitspraken te doen over de werkmogelijkheden van iemand die met langdurige ziekte kampt, is de arbeidsarts", verduidelijkt dokter Gretel Schrijvers, algemeen directeur van Mensura. "Hij kent de werkplek en de risico's het best om een verantwoorde afweging te maken. In dat opzicht is overleg tussen de huisarts en de arbeidsarts voor advies over de werkmogelijkheden onmisbaar."

Vous désirez lire la suite de cet article ?

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tous les contenus de Mediquality sur tous vos écrans.

Pour des raisons de sécurité, votre navigateur n'est pas compatible avec notre site

Nous vous conseillons l'utilisation d'un des navigateurs suivants: