Actualités  >  Covid Safe Ticket, een gevaarlijk machtsinstrument?

Cette page contient un article indisponible dans votre langue


Covid Safe Ticket, een gevaarlijk machtsinstrument?

BRUSSEL 08/11 - Het Covid Safe Ticket (CST) is voor jurist en historicus Joren Vermeersch blijkbaar een groot probleem. In een opiniestuk in De Standaard van vandaag, uit hij zijn bezorgdheid over een potentieel risico tot afglijden naar een totalitaire maatschappij, als we zo verder doen met de mens op elektronische wijze te beteugelen.

Hij poneert dat de overheid zomaar het algoritme van het CST kan veranderen, zonder inspraak van de burger, als de omstandigheden daartoe noodzaken. Er komt dan ook geen rechter bij te pas als op die wijze de burger wordt teruggefloten, of de toegang wordt geweigerd tot een café, een bioscoop, of een winkel.

In zijn ogen wordt de burger hier sluipend meer en meer beperkt in zijn bewegingsvrijheid, zonder daarvoor nieuwe wetten in het leven te roepen, die deze gang van zaken legitimeert.

Vous désirez lire la suite de cet article ?

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tous les contenus de Mediquality sur tous vos écrans.

Inscrivez-vous gratuitement

Afin d'accéder à l'info médicale nationale et internationale sur tous vos écrans.

Pour des raisons de sécurité, votre navigateur n'est pas compatible avec notre site

Nous vous conseillons l'utilisation d'un des navigateurs suivants: