Actualités  >  50 jaar geleden… (opinie van Dr. Cosyns)

Cette page contient un article indisponible dans votre langue


50 jaar geleden… (opinie van Dr. Cosyns)

BRUSSEL 16/03 - In 1973 werd in ons land anticonceptie niet meer strafbaar geacht en toegelaten. Dit gebeurde onrechtstreeks door het opheffen van een wetswijziging van art 383 van het strafwetboek in 1923. Toen, 100 jaar geleden op 9 juli, werd in HOOFDSTUK VII. - OPENBARE SCHENNIS VAN DE GOEDE ZEDEN toegevoegd dat het verschaffen van elke vorm van informatie of publiciteit rond voorbehoedsmiddelen verboden en strafbaar was. Art 383 is sinds 21 maart 2022 in zijn geheel opgeheven bij “Wet houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht”. Andere tijden, andere zeden.

Vous désirez lire la suite de cet article ?

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tous les contenus de Mediquality sur tous vos écrans.

Inscrivez-vous gratuitement

Afin d'accéder à l'info médicale nationale et internationale sur tous vos écrans.

Pour des raisons de sécurité, votre navigateur n'est pas compatible avec notre site

Nous vous conseillons l'utilisation d'un des navigateurs suivants: