Actualités  >  COVID-19: Bijzondere Kamercommissie vraagt regering om documenten

Cette page contient un article indisponible dans votre langue


COVID-19: Bijzondere Kamercommissie vraagt regering om documenten

BRUSSEL 17/07 - De bijzondere Kamercommissie die vanaf september de aanpak van de COVID-crisis zal onderzoeken wil dat de regering tegen augustus een reeks documenten ter beschikking stelt. Dat heeft de commissie vrijdag beslist. Vier experten zullen gevraagd worden om het werk van de commissie te begeleiden.

Net als andere parlementen heeft de Kamer beslist om een bijzondere commissie rond het coronavirus in het leven te roepen. Die zal zeventien leden tellen, met Robby De Caluwe (Open Vld) als voorzitter.

De opdracht van de commissie is zeer ruim: de voorbereiding op en de aanpak van een grootschalige gezondheidscrisis, de informatie waarover België beschikte vanaf de uitbraak in december in China, het beheer van de strategische voorraden van medisch materiaal en geneesmiddelen, de coördinatie en uitvoering van maatregelen om de epidemie te bestrijden, de begeleiding en ondersteuning van de ziekenhuizen, de besluitvorming rond de lockdown, de rol van het Crisiscentrum, de niet-medische aspecten van de crisis, en aanbevelingen voor de toekomst.

Vrijdag vergaderde de commissie achter gesloten deuren, om een aantal werkzaamheden vast te leggen. De verschillende partijen hebben een lijst opgemaakt met alle documenten die ze willen inkijken.

Die lijstjes zijn nu aan de regering overgemaakt met het verzoek om de gevraagde documenten tegen augustus te bezorgen, zodat de commissieleden ze tijdens de vakantie kunnen bestuderen. Vanaf 4 september komt de commissie bijeen.

De commissie bereikte ook overeenstemming over vier mensen die als expert zullen worden gevraagd om de commissie te begeleiden. Het gaat om epidemioloog Yves Coppieters (ULB), infectioloog Leila Belkhir (ULB), Geert Bouckaert van het Instituut voor de Overheid van de KU Leuven en veiligheidsadviseur Floor Lams. 

NBA/KVH/VEF/ • Belga

Inscrivez-vous gratuitement

Afin d'accéder à l'info médicale nationale et internationale sur tous vos écrans.

Pour des raisons de sécurité, votre navigateur n'est pas compatible avec notre site

Nous vous conseillons l'utilisation d'un des navigateurs suivants: