Actualités  >  COVID-19: "Besmette personen isoleren in isolatiecentra" (onderzoekers Harald De Cauwer en Francis Somville)

Cette page contient un article indisponible dans votre langue


COVID-19: "Besmette personen isoleren in isolatiecentra" (onderzoekers Harald De Cauwer en Francis Somville)

LEUVEN 24/07 - Eerder dan besmette personen in thuisisolatie onder te brengen, pleiten onderzoekers Harald De Cauwer (UA) en Francis Somville (UA en KU Leuven) er in het Tijdschrift voor Geneeskunde voor om ze naar isolatiecentra te sturen.

Contacttracing dient volgens hen op lokaal vlak georganiseerd te worden, met door de gezondheidsinspectie gesuperviseerde studenten geneeskunde.

"Thuisisolatie voorkomt, met een transmissie van zestien tot meer dan vijftig procent, besmetting van huisgenoten niet, terwijl dit een van de belangrijkste factoren is bij de transmissie van het virus. Daarnaast tonen cijfers aan dat quarantaine niet goed opgevolgd wordt door diegenen die in isolatie moeten", aldus De Cauwer en Somwille.

Beiden pleiten daarom voor isolatie in isolatiecentra. Terwijl bij thuisisolatie het risico op transmissie vermindert met 50 procent voor huisgenoten en 75 procent voor de algemene bevolking, is dat respectievelijk 75 en 90 procent bij strikte isolatie in isolatiecentra.

De piek van de pandemie kan op die manier ook afgevlakt worden.

Beiden beseffen dat het nemen van dergelijke drastische maatregelen in Europa weerstand zal uitlokken bij de publieke opinie. "Om de isolatiepil te verzachten, zou men hiervoor in samenwerking met Toerisme Vlaanderen hotels, vakantieresorts of campings kunnen inschakelen, zoals dat in het verleden, ondersteund door het Rode Kruis, gebeurde voor asielzoekers. Op die manier kan ook de toeristische sector uit de nood geholpen worden. Er zou hiervoor ook beroep kunnen gedaan worden op de schakelzorgcentra", aldus De Cauwer en Somville.

Wat de organisatie van de contacttracing betreft, pleiten ze om hiervoor per gemeente studenten geneeskunde in te schakelen, aangevuld met medewerkers van de sociale dienst van het OCMW.

Deze studenten hebben een goede analytische geest en zijn sterk gemotiveerd om mee te werken aan de gezondheidszorg, terwijl de sociale diensten in samenwerking met huisartsenkringen en triagecentra veel beter in kaart kunnen brengen waar er clusters zijn. Deze teams moeten ook met omliggende gemeenten contacten leggen om de clusters in het woonwerkverkeer op te sporen. De contacttracers onder de gezondheidsinspectie brengen, lost volgens beide onderzoekers problemen op het vlak van privacy op. 

VKB/ • Belga

Inscrivez-vous gratuitement

Afin d'accéder à l'info médicale nationale et internationale sur tous vos écrans.

Pour des raisons de sécurité, votre navigateur n'est pas compatible avec notre site

Nous vous conseillons l'utilisation d'un des navigateurs suivants: