Actualités  >  Federale Deontologische Commissie wil verplichte vaccinatie voor openbare mandatarissen

Cette page contient un article indisponible dans votre langue


Federale Deontologische Commissie wil verplichte vaccinatie voor openbare mandatarissen

BRUSSEL 28/10 - De Federale Deontologische Commissie vindt dat de federale openbare mandatarissen - zoals kabinetschefs en topambtenaren - zich verplicht zouden moeten laten vaccineren tegen COVID-19.

Dat staat in een advies dat de commissie op eigen initiatief heeft opgesteld. De Federale Deontologische Commissie zag in 2016 het levenslicht, als gevolg van de zesde staatshervorming. Het orgaan is verbonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en brengt - op vraag van een mandataris, de Kamer, de Senaat, een regeringslid of op eigen initiatief - niet-bindende adviezen uit over deontologische vraagstukken.

Vous désirez lire la suite de cet article ?

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tous les contenus de Mediquality sur tous vos écrans.

Inscrivez-vous gratuitement

Afin d'accéder à l'info médicale nationale et internationale sur tous vos écrans.

Pour des raisons de sécurité, votre navigateur n'est pas compatible avec notre site

Nous vous conseillons l'utilisation d'un des navigateurs suivants: