Actualités  >  AZ Jan Palfijn: ontslagen hoofdarts denkt aan gerechtelijke procedure

Cette page contient un article indisponible dans votre langue


AZ Jan Palfijn: ontslagen hoofdarts denkt aan gerechtelijke procedure

GENT 13/12 - De raad van bestuur van het Gentse ziekenhuis had vorige week beslist om haar hoofdarts Manu Malbrain te ontslaan na een vertrouwensbreuk tussen de artsen en de directie.

Maar dat de arts, Jan Rodenbach, niet werd gehoord, leidde tot een vertrouwensbreuk. De artsen wezen de ziekenhuisleiding op hun ongenoegen tijdens een symbolische actie, die leidde tot het ontslag van Malbrain, maar die pikt het niet dat hij voor de gang van zaken wordt gestraft.

"Wat in dit dossier gebeurd is, is niet te begrijpen", reageert zijn advocaat maandag. "Mijn cliënt was niet op de hoogte van een nakend ontslag, er werd geen advies aan de medische raad gevraagd (wat nochtans wettelijk verplicht is), hij werd hierover nooit gehoord en heeft zich hiertegen nooit kunnen verdedigen."

Vous désirez lire la suite de cet article ?

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tous les contenus de Mediquality sur tous vos écrans.

Inscrivez-vous gratuitement

Afin d'accéder à l'info médicale nationale et internationale sur tous vos écrans.

Pour des raisons de sécurité, votre navigateur n'est pas compatible avec notre site

Nous vous conseillons l'utilisation d'un des navigateurs suivants: