Actualités  >  Dementie-onderzoek VIB ligt aan de basis van nieuwe gentherapie

Cette page contient un article indisponible dans votre langue


Dementie-onderzoek VIB ligt aan de basis van nieuwe gentherapie

BRUSSEL 21/12 - In de VS en Australië loopt een klinische studie rond een nieuwe gentherapie voor mensen met frontaalkwabdementie. Dat meldt het VIB, het onderzoeksinstituut onder leiding van professor Christine Van Broeckhoven, dat de behandeling mogelijk maakte met genetisch onderzoek.

 In 2006 al ontdekte het team van professor Van Broeckhoven dat fouten in het zogenoemde 'progranuline-gen' de basis vormen van een veel voorkomende familiale vorm van frontaalkwabdementie, na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie op jonge leeftijd.

Deze genetische fouten veroorzaken een tekort aan de groeifactor progranuline in de hersenen, wat leidt tot de ziekte.  Na deze vondst verkende het VIB de mogelijkheid om de ziekte te behandelen door de hoeveelheid progranuline te verhogen. Daarvoor vond het instituut een industriële partner in het Amerikaanse bedrijf Prevail Therapeutics. Het bedrijf test de gentherapie momenteel uit in de VS en Australië. Daar loopt een fase 1/2 klinische studie bij patiënten met frontaalkwabdementie.

Vous désirez lire la suite de cet article ?

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tous les contenus de Mediquality sur tous vos écrans.

Inscrivez-vous gratuitement

Afin d'accéder à l'info médicale nationale et internationale sur tous vos écrans.

Pour des raisons de sécurité, votre navigateur n'est pas compatible avec notre site

Nous vous conseillons l'utilisation d'un des navigateurs suivants: