Actualités  >  Nieuw medicomutakkoord positief onthaald door de mutualiteiten

Cette page contient un article indisponible dans votre langue


Nieuw medicomutakkoord positief onthaald door de mutualiteiten

BRUSSEL 22/12 - De volgende jaren zal de vergoeding die geconventioneerde huisartsen ontvangen voor een raadpleging geleidelijk stijgen, maar voor de patiënt verandert er niets. Stapsgewijs en tegen 2024 zal een raadpleging bij de huisarts 30 euro kosten, maar de terugbetaling stijgt mee, waardoor het remgeld (3 à 4 euro afhankelijk van het globaal medisch dossier onveranderd blijft. Dat geldt ook voor raadplegingen bij bepaalde geconventioneerde specialisten zoals gynaecologen. Daar blijft het remgeld onveranderd op 12 euro.

Bart Demyttenaere, de directeur van het medisch beleid bij de Socialistische Mutualiteiten, reageert woensdag tevreden op het bereikte akkoord. "Er zitten een aantal mooie voorstellen in die de patiënt direct of indirect ten goede kunnen komen. Daarnaast zijn we ook tevreden dat dit akkoord de kwaliteit van de zorg kan verbeteren".

Voor wat de geconventioneerde huisartsen betreft bijvoorbeeld, wordt het verbod op het derdebetalersregeling -waarbij de patiënt enkel het remgeld moet betalen- opgeheven, zegt Demyttenaere.

Vous désirez lire la suite de cet article ?

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tous les contenus de Mediquality sur tous vos écrans.

Inscrivez-vous gratuitement

Afin d'accéder à l'info médicale nationale et internationale sur tous vos écrans.

Pour des raisons de sécurité, votre navigateur n'est pas compatible avec notre site

Nous vous conseillons l'utilisation d'un des navigateurs suivants: