Actualités  >  Covid-19 - Werkgroep Zorgnet-Icuro formuleert aanbevelingen voor betere "pandemic preparedness"

Cette page contient un article indisponible dans votre langue


Covid-19 - Werkgroep Zorgnet-Icuro formuleert aanbevelingen voor betere "pandemic preparedness"

BRUSSEL 12/05. Hoe de coronapandemie zal evolueren is niet duidelijk. Wel duidelijk is de grote nood aan "pandemic preparedness", of een betere voorbereiding op toekomstige epidemiologische bedreigingen. Welke lessen trekken we uit de voorbije jaren en wat kunnen ziekenhuizen en overheden nu al doen?

Over die vragen boog de werkgroep "structurele aanpak bij COVID" zich, een nieuwe werkgroep gelanceerd door zorgkoepel Zorgnet-Icuro. In het expertenpanel zetelen directies en hoofdartsen van de Vlaamse ziekenhuizen. Verschillende experts die de coronacrisis vanop de eerste rij meemaakten, onder wie intensivist Geert Meyfroidt en CEO van het UZ Brussel Marc Noppen, gaven een eerste aanzet voor een aantal aanbevelingen. Een eerste heikel punt is de capaciteitsplanning van ziekenhuisbedden.

Vous désirez lire la suite de cet article ?

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tous les contenus de Mediquality sur tous vos écrans.

Inscrivez-vous gratuitement

Afin d'accéder à l'info médicale nationale et internationale sur tous vos écrans.

Pour des raisons de sécurité, votre navigateur n'est pas compatible avec notre site

Nous vous conseillons l'utilisation d'un des navigateurs suivants: