Actualités  >  Logopedisten hekelen nieuwe conventie als "lege doos"

Cette page contient un article indisponible dans votre langue


Logopedisten hekelen nieuwe conventie als "lege doos"

BRUSSEL 13/06 De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) is niet opgetogen met de nieuwe opgelegde conventie waarvoor de federale regering vrijdag het licht op groen heeft gezet.

Afgevaardigd beheerder Stefaan Lefevere hekelt dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) geen oor had voor de verzuchtingen van de sector en omschrijft de nieuwe conventie dan ook als een "lege doos". De logopedisten streven al twintig jaar naar een herwaardering van hun honoraria. Eind vorig jaar werd er volgens Lefevere met de ziekenfondsen een princiepsakkoord gesloten over een vergoeding van 33,4 euro voor een sessie van minimum 30 minuten tegenover 28,33 euro nu. In de nieuwe conventie blijft het honorarium echter grotendeels zoals het nu is, met uitzondering van een indexering van 2 procent. Dit omdat er onvoldoende budget zou zijn om de tariefverhoging door te voeren. Volgens Lefevere gaan heel wat logopedisten de conventie dan ook naast zich neerleggen. In april - nog voor de conventie werd goedgekeurd - gaf meer dan een op de drie logopedisten (34 procent) reeds aan te willen deconventioneren. Dit terwijl in het verleden meer dan 99 procent geconventioneerd was. "De minister heeft het over tariefzekerheid, maar er zal net minder tariefzekerheid zijn de komende tijd. Bovendien worden patiënten die bij een niet-geconventioneerde logopedist gaan, ook minder terugbetaald, waardoor de minister de factuur doorschuift naar de patiënt", aldus Lefevere. De logopedisten zeggen te betreuren dat de patiënt uiteindelijk zal opdraaien voor de kosten, maar zien zich daartoe genoodzaakt om het eigen beroep en de eigen praktijk leefbaar te houden.

Vous désirez lire la suite de cet article ?

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tous les contenus de Mediquality sur tous vos écrans.

Inscrivez-vous gratuitement

Afin d'accéder à l'info médicale nationale et internationale sur tous vos écrans.

Pour des raisons de sécurité, votre navigateur n'est pas compatible avec notre site

Nous vous conseillons l'utilisation d'un des navigateurs suivants: