Dossiers  >   Gestion hospitalière  >  Reactie op nota VBS: "Jonge huisartsen en specialisten werken wél samen"

Cette page contient un article indisponible dans votre langue


Reactie op nota VBS: "Jonge huisartsen en specialisten werken wél samen"

BRUSSEL 30/04 - Het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten (VBS) roept op tot een hertekening van de eerstelijnszorg en pleit onder andere voor meer specialisten in de eerste lijn en de mogelijkheid van het beheer van het GMD door de specialist.

"Collega, bedankt voor de aangename samenwerking. Het is heel fijn om te zien hoe we door samen te werken zo'n stappen vooruit hebben kunnen zetten. Ik laat de patiënt volgende week terug bij jou op controle komen, en zie haar dan zelf binnen 2 maanden terug." 

De dagdagelijkse samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuisartsen heeft de afgelopen jaren een gunstige evolutie doorgemaakt. Een efficiënte samenwerking tussen de verschillende echelons met hun eigen expertise komt niet enkel de patiënt ten goede, maar ook de gezondheidszorg. 

Vous désirez lire la suite de cet article ?

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tous les contenus de Mediquality sur tous vos écrans.

Pour des raisons de sécurité, votre navigateur n'est pas compatible avec notre site

Nous vous conseillons l'utilisation d'un des navigateurs suivants: