Dossiers  >   Gestion hospitalière  >  Wat u moet weten over FLaQuM, nieuwe zorgkwaliteitsnorm in Vlaanderen

Cette page contient un article indisponible dans votre langue


Wat u moet weten over FLaQuM, nieuwe zorgkwaliteitsnorm in Vlaanderen

BRUSSEL 09/12 - Flanders Quality Model (FLaQuM) verenigt 18 Vlaamse ziekenhuizen in een gloednieuw zorgkwaliteitsmodel. Jessa Ziekenhuis Hasselt is er één van: “Wat ons aanspreekt is de wetenschappelijke en co-creatieve invulling van de methodiek en de mogelijkheid om je kwaliteitsniveau te benchmarken.”

De laatste 10 jaar investeerde het Vlaamse ziekenhuislandschap sterk in een betere zorgkwaliteit via erkende accrediteringscycli zoals JCI en NIAZ. Het Jessa Ziekenhuis behaalde in 2008 als eerste een ziekenhuisaccreditatie. Nadien volgden vele ziekenhuizen. Momenteel heeft de meerderheid van de Vlaamse ziekenhuizen minstens één accreditering op zak. Die accrediteringsgolf mindert stilaan vaart. Onderzoek wijst op de kleinere meerwaarde van een derde of vierde cyclus, in verhouding tot de tijd en middelen die zo'n nieuwe cyclus kost. Vanuit die vaststelling zoeken veel ziekenhuisdirecties naar nieuwe vormen van kwaliteitsverbetering. De Vlaamse overheid bekijkt intussen hoe ze haar  toezichtsmodel hierop kan aanpassen."

Vous désirez lire la suite de cet article ?

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tous les contenus de Mediquality sur tous vos écrans.

Pour des raisons de sécurité, votre navigateur n'est pas compatible avec notre site

Nous vous conseillons l'utilisation d'un des navigateurs suivants: