Dossiers  >   Vaccins  >  Gemengde Europese reacties op WTO-akkoord over patenten op coronavaccins

Cette page contient un article indisponible dans votre langue


Gemengde Europese reacties op WTO-akkoord over patenten op coronavaccins

BRUSSEL 17/06. Op de ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) hebben de 164 lidstaten donderdagnacht een langverwacht akkoord gesloten over een soepeler patentbeleid ten aanzien van coronavaccins.

Met toegevoegde reactie van Geert Bourgeois (N-VA). Volgens de Europese Commissie is het een akkoord dat vooral in Afrika goed nieuws brengt, maar in het Europees Parlement wordt ontgoocheld gereageerd. Over de al dan niet tijdelijke opheffing van de patenten op vaccins, behandelingen en medicijnen tegen het coronavirus wordt al gesproken sinds de pandemie meer dan twee jaar geleden uitbrak. Zo'n vrijstelling moet het mogelijk maken de wereldwijde productie van die middelen te verhogen zonder dat de intellectuele eigendomsrechten die erop rusten, en die in handen zijn van de farmasector, met de voeten getreden worden.

Vous désirez lire la suite de cet article ?

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tous les contenus de Mediquality sur tous vos écrans.

Pour des raisons de sécurité, votre navigateur n'est pas compatible avec notre site

Nous vous conseillons l'utilisation d'un des navigateurs suivants: