Congres  >   ASCO 2021  >  Gemetastaseerd urotheelcarcinoom: pembrolizumab als tweedelijnstherapie (ASCO 2021)

Gemetastaseerd urotheelcarcinoom: pembrolizumab als tweedelijnstherapie (ASCO 2021)

07/06 - Op het ASCO 2021 werden de resultaten van de Keynote-045-studie na 5 jaar gepresenteerd. Die bevestigen dat een immunotherapie de totale overleving sterker verbetert dan chemotherapie als tweedelijnstherapie bij patiënten met een gemetastaseerd urotheelcarcinoom. Die gunstige effecten werden teruggevonden in alle subgroepen, ook bij de patiënten met een tumor met een PD-L1-expressie < 10% en ongeacht de eerder toegediende chemotherapie.

De literatuur leert dat de overleving bij patiënten met een urotheelcarcinoom dat verergert na chemotherapie op basis van een platinaverbinding, slecht is. Bij die patiënten is immunotherapie een gevalideerde optie. Bij analyse van de resultaten van de Keynote-045-studie na 2 en 3 jaar was de totale overleving bij de 542 patiënten met een histologisch of cytologisch bewezen urotheelcarcinoom dat was toegenomen na chemotherapie op basis van een platinaverbinding, significant beter met pembrolizumab en waren weinig bijwerkingen opgetreden. De studie werd uitgevoerd bij patiënten met een ECOG PS 0-2 en een meetbare ziekte volgens de RECIST v1.1-criteria die hoogstens 2 systemische behandelingslijnen hadden gekregen. De patiënten werden gerandomiseerd naar pembrolizumab om de 3 weken (gedurende 2 jaar) of naar paclitaxel 175 mg/m² om de 3 weken, docetaxel 75 mg/m² om de 3 weken of venflunine 320 mg/m² om de 3 weken naar keuze van de arts. Op het ASCO 2021 werden de geüpdatete gegevens na 5 jaar gepresenteerd. (1)

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: