Congres  >   ASCO 2021  >  Gemetastaseerde colorectale kanker MSI-H/dMMR: immunotherapie of chemotherapie? (ASCO 2021)

Gemetastaseerde colorectale kanker MSI-H/dMMR: immunotherapie of chemotherapie? (ASCO 2021)

23/06 - Op het ASCO 2021 werden de eindresultaten gepresenteerd van de Keynote-177-studie, die pembrolizumab, een PD-1-antagonist, heeft vergeleken met chemotherapie als eerstelijnstherapie bij een gemetastaseerde colorectale kanker met een hoge microsatellietinstabiliteit (MSI-H) en een gebrekkig DNA-herstelsysteem (dMMR). Bij de tussentijdse analyse was de progressievrije overleving beter met de immunotherapie, maar waren er nog geen gegevens over de totale overleving. Hoe ver staan we vandaag?

De gerandomiseerde, multicentrische Keynote-177-studie werd uitgevoerd bij 307 patiënten met een niet-reseceerbare of gemetastaseerde colorectale kanker stadium IV MSI-H/dMMR (2/3 in rechter colon), van wie 75% nog geen behandeling had gekregen. De patiënten werden gerandomiseerd naar pembrolizumab 200 mg in 30 minuten om de 3 weken of 400 mg om de 6 weken of chemotherapie (FOLFOX/FOLFIRI) naar keuze van de arts ± bevacizumab of cetuximab tot tumorprogressie of optreden van onaanvaardbare toxiciteit. In geval van mislukken van de chemotherapie mochten de patiënten van die groep overschakelen op pembrolizumab of een andere immunotherapie. De primaire eindpunten waren de progressievrije overleving (RECISTv 1.1) en de totale overleving.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: