Congres  >   ASCO 2021  >  Castratieresistente gemetastaseerde prostaatkanker: een belangrijke aanwinst met 177Lu PSMA-617 (ASCO 202)

Castratieresistente gemetastaseerde prostaatkanker: een belangrijke aanwinst met 177Lu PSMA-617 (ASCO 202)

23/06 - De VISION-studie, die op het ASCO 2021 werd gepresenteerd, is een fase III-studie die de combinatie 177Lu-PSMA-617 plus een standaardbehandeling heeft vergeleken met de standaardbehandeling alleen bij patiënten met een castratieresistente gemetastaseerde prostaatkanker die was verergerd na chemotherapie en een androgeendeprivatietherapie. De overleving zonder radiografische progressie en de totale overleving waren beter met de combinatietherapie. Dat goede resultaat is te danken aan de hoge expressie van PSMA (Prostate-Specific Membrane Antigen) op het oppervlak van de tumorcellen ongeacht het stadium en de ligging.

Volgens de eerste auteur dr. Michael Morris (Memorial Slone Kettering Cancer Center, New York) zal "die vorm van radiotherapie een nieuwe therapeutische optie worden bij castratieresistente gemetastaseerde prostaatkanker. Er lopen ook al studies met die combinatietherapie bij prostaatkanker in een vroeg stadium."

Naast PARP-remmers, immunotherapie (nog in onderzoek) en een AKT-remmer in combinatie met abirateron is die interne radiotherapie een nieuwe aanwinst bij de behandeling van prostaatkanker. In een fase II-studie die in februari 2021 is gepubliceerd, werd geconcludeerd dat "177Lu-PSMA-617 actiever is dan cabazitaxel en minder graad 3/4-bijwerkingen veroorzaakt. Bij 66% van de mannen daalde het PSA-gehalte met 50% of meer (versus 37% met cabazitaxel). Na een mediane follow-up van 18,4 maanden was de PFS significant langer in de 177Lu-PSMA-617-groep dan in de cabazitaxelgroep (PFS na 1  jaar respectievelijk 19% en 3%, hazard ratio 0,63).

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: