Congres  >   ECCO 2021  >  Chronische inflammatoire darmaandoeningen: risicopatiënten snel behandelen (ECCO 2021)

Chronische inflammatoire darmaandoeningen: risicopatiënten snel behandelen (ECCO 2021)

15/07 - De PANTHER-cohorte (Belgian Pronostic biobANk of paTients witH Early cRrohn's or colitis) die in 2015 is opgestart, telt momenteel 289 patiënten bij wie pas een diagnose van chronische inflammatoire darmaandoening werd gesteld. De onderzoekers willen nagaan bij welke patiënten de evolutie ongunstig dreigt te zijn, patiënten die dus het meeste baat zouden kunnen vinden bij een snelle behandeling met een biologisch geneesmiddel.

De eerste ziekteverschijnselen bij de ziekte van Crohn zijn in 80% van de gevallen van inflammatoire aard, maar 20% van de patiënten vertoont van meet af aan een gecompliceerd ziektebeeld. Het is belangrijk de patiënten op te sporen bij wie de evolutie ongunstig dreigt te zijn en bij wie dus een agressievere behandeling geïndiceerd is gezien het ernstigere natuurlijke ziekteverloop. Prognostisch ongunstige factoren volgens de ECCO-consensus zijn een jonge leeftijd op het ogenblik dat de diagnose gesteld wordt (< 40 jaar), een uitgebreide ziekte, behandeling met corticosteroïden bij de eerste opflakkering en geen heling van het slijmvlies tijdens behandeling. Tegen die achtergrond wordt de PANTHER-studie uitgevoerd.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: