Congres  >   ESC 2021  >  HFrEF: artificiële intelligentie om de werkzaamheid van bètablokkers te voorspellen

HFrEF: artificiële intelligentie om de werkzaamheid van bètablokkers te voorspellen

Het is al artificiële intelligentie wat de klok slaat in de geneeskunde en nog meer in de preventieve geneeskunde en bij het ramen van de prognose.

Met een op clusters gebaseerde methode van artificiële intelligentie moet het op termijn mogelijk worden subgroepen van patiënten met hartfalen met een gedaalde linkerventrikelejectiefractie (HFrEF) in sinusritme of in atriumfibrillatie te identificeren om na te gaan welke patiënten baat zouden kunnen vinden bij een behandeling met een bètablokker. Op dit ogenblik is die methode nog niet beter dan ‘gewone' statistieken, maar door machine learning zal het naar alle waarschijnlijk een effectieve tool worden.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: