Congres  >   ESMO 2021  >  Al behandelde gemetastaseerde HER2+ borstkanker: de tweedelijnstherapie verandert (ESMO 2021)

Al behandelde gemetastaseerde HER2+ borstkanker: de tweedelijnstherapie verandert (ESMO 2021)

12/10 - De combinatie trastuzumab-deruxtecan is voortaan dé tweedelijnstherapie bij gemetastaseerde HER2+ borstkanker. Dat is te danken aan de publicatie van de resultaten van de DESTINY-Breast03-studie, een multicentrische, gerandomiseerde fase III-studie. In die studie was de mediane progressievrije overleving op het ogenblik van de analyse nog niet bereikt in de ‘trastuzumab + deruxtecan’-groep en bedroeg die 6,8 maanden met emtansine. De eenjaarsoverlevig was 94% en het percentage objectieve respons 79%. Echt spectaculaire resultaten.

Voor het congres van de ESMO 2021 en meer bepaald sinds de publicatie van de resultaten van de CLEOPATRA-studie in 2014, bestond de eerstelijnstherapie bij een gemetastaseerde borstkanker (al gemetastaseerd op het ogenblik dat de diagnose van borstkanker werd gesteld, of recidief) uit een taxaan + de combinatie trastuzumab/pertuzumab. In die studie werd een stijging van de totale overleving met 15,9 maanden vastgesteld. De tweedelijnstherapie bestond uit emtansine (T-DM1), een middel gericht tegen de microtubuli, en dat op grond van de resultaten van de EMILIA-studie, waarin een verbetering van de progressievrije overleving en de totale overleving werd vastgesteld. Als derdelijns therapie waren meerdere opties mogelijk zoals trastuzumab + deruxtecan (T-DXd), een topo-isomerase I-remmer (op grond van de DESTINY-Breast01-studie, waarin een mediane progressievrije overleving van 19,4 maanden werd gemeten), tucatinib in combinatie met trastuzumab en capecitabine. Op het ESMO 2021 werden nu de resultaten van de DESTINY-Breast03-studie gepresenteerd (1), een studie die T-DXd heeft vergeleken met T-DM1 bij vrouwen met een gemetastaseerde HER2+ borstkanker.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: