Congres  >   EASD 2021  >  Is hypoglykemie een risicofactor voor ritmestoornissen bij type 2-diabetes behandeld met insuline? (EASD 2021)

Is hypoglykemie een risicofactor voor ritmestoornissen bij type 2-diabetes behandeld met insuline? (EASD 2021)

Type 2-diabetespatiënten die insuline krijgen, lopen een hoger risico op hypoglykemie. Hypoglykemie verhoogt de incidentie van cardiovasculaire complicaties en de sterfte. Een groep Deense vorsers heeft de incidentie van ritmestoornissen en de link met hypoglykemie en de variabiliteit van de glykemie in die populatie geëvalueerd in het reële leven.

Eerdere studies hebben aangetoond dat hypoglykemie stollingsstoornissen, meer ontsteking en een disfunctie van het endotheel veroorzaakt. De respons van het sympathische zenuwstelsel en de bijnieren op een hypoglykemie veroorzaakt hemodynamische veranderingen en zou ook hartritmestoornissen kunnen veroorzaken.

Onderzoek leert dat er verschillen bestaan tussen de episoden van hypoglykemie overdag en de episoden van hypoglykemie ‘s nachts. De hypo's overdag zijn korter en worden door de patiënt herkend. 's Nachts duren de hypo's langer en worden ze vaak niet opgemerkt. In waaktoestand zal de hoeveelheid catecholamines, tijdens episoden van hypoglykemie, significant stijgen, waardoor de hartfrequentie en het QTc-interval toenemen. Dat is een risicofactor voor ventriculaire ritmestoornissen. 's Nachts is de initiële respons van het sympathische zenuwstelsel en de bijnieren zwakker en neemt het QTc-interval minder toe. De initiële respons van het sympathische zenuwstelsel en de bijnieren wordt gevolgd door een verhoogde vagale activiteit met bradycardie als gevolg. Volgens preklinische studies zou dat tijdens een ernstige hypoglykemie kunnen uitmonden in een hooggradig AV-blok.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: