Congres  >   EASD 2021  >  TriMaster: als precisiegeneeskunde werkelijkheid wordt bij diabetes (EASD 2021)

TriMaster: als precisiegeneeskunde werkelijkheid wordt bij diabetes (EASD 2021)

Een unieke studie met drie geneesmiddelen heeft aangetoond dat de individuele klinische kenmerken en de voorkeuren van de patiënten de arts kunnen helpen bij de keuze van de behandeling bij type 2-diabetes.

TriMaster is een multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde, gekruiste fase 4-studie van 12 maanden die de effecten van drie geneesmiddelen, namelijk sitagliptine, pioglitazon en canagliflozine, heeft onderzocht in subgroepen van type 2-diabetespatiënten met een suboptimale glykemiecontrole tijdens behandeling met metformine alleen of in combinatie met een sulfonylureumderivaat.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: