Congres  >   ESMO 2021  >  Immunotherapie bij gevorderde/gemetastaseerde baarmoederhalskanker: een nieuwe standaardbehandeling? (ESMO 2021)

Immunotherapie bij gevorderde/gemetastaseerde baarmoederhalskanker: een nieuwe standaardbehandeling? (ESMO 2021)

14/10 - De KEYNOTE-826-studie is een gerandomiseerde studie die chemotherapie heeft vergeleken met een PD-1-antagonist bij patiënten met baarmoederhalskanker. De presentatie van de resultaten op het ESMO 2021 hebben heel wat enthousiasme opgewekt. De totale overleving, het primaire eindpunt, verbeterde zowel bij een plaatselijk gevorderde baarmoederhalskanker als bij een lokaal en regionaal recidief of metastasen. Het betreft een moeilijk te behandelen kanker. De resultaten zijn dan ook zeer significant. Dat zou dus weleens de nieuwe standaardbehandeling kunnen worden.

Gevorderde of gemetastaseerde baarmoederhalskanker wordt behandeld met chemotherapie op basis van een platinaverbinding. In de GOG-240 bedroeg de mediane totale overleving met die behandeling 17,5 maanden.

In de KEYNOTE-158-studie is een PD-1-antagonist in monotherapie doeltreffend gebleken: percentage objectieve respons 14,3 % bij patiënten met een recidief van of gemetastaseerde baarmoederhalskanker met PD-L1-expressie die al chemotherapie hadden gekregen. Er was toen nog geen informatie over het nut van een combinatie van immunotherapie en chemotherapie met of zonder bevacizumab.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: