Congres  >   EASD 2021  >  Correlatie tussen centrale adipositas en snelle daling van de eGFR bij type 1-diabetes (EASD 2021)

Correlatie tussen centrale adipositas en snelle daling van de eGFR bij type 1-diabetes (EASD 2021)

25/10 - Een lange ziekteduur en een slechte glykemiecontrole verhogen het risico op late diabetische complicaties bij patiënten met type 1-diabetes. De FinnDiane Study heeft onderzocht waarom een niet-onbelangrijk aantal patiënten met type 1-diabetes een diabetische nefropathie ontwikkelt, waardoor het risico op macrovasculaire complicaties en voortijdig overlijden stijgt. In die cohorte is het verband onderzocht tussen centrale obesitas en de daling van de geraamde glomerulusfiltratiesnelheid bij volwassen patiënten met type 1-diabetes.

Patiënten met type 1-diabetes en albuminurie hebben meer visceraal vet dan andere. Centrale adipositas uit zich niet per se in een hogere BMI. De hoeveelheid visceraal vet bij type 1-diabetespatiënten kan het best worden geraamd aan de taille-lengteverhouding. Er is weinig bekend over het effect van centrale adipositas op de evolutie van de geraamde glomerulusfiltratiesnelheid (eGFR).

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: