Congres  >   EASD 2021  >  Effecten van SGLT2-remmers bij type 2-diabetes, hartfalen en chronische nierziekte (EASD 2021)

Effecten van SGLT2-remmers bij type 2-diabetes, hartfalen en chronische nierziekte (EASD 2021)

25/10 - Meerdere studies hebben aangetoond dat SGLT2-remmers gunstige invloed hebben op de cardiovasculaire eindpunten en hartfalen bij patiënten met type 2-diabetes, hartfalen en chronische nierinsufficiëntie. Verschilt het gunstige effect van SGLT2-remmers op de cardiovasculaire sterfte en de frequentie van ziekenhuisopname wegens hartfalen naargelang de patiënten al dan niet type 2-diabetes, hartfalen of chronische nierinsufficiëntie vertonen?

Om die vraag te beantwoorden, hebben dr. Konstantinos Charalampidis et coll. van de Aristoteles-universiteit van Thessaloniki de literatuur tot en met maart 2021 doorgenomen via de gegevensbanken Pubmed, Embase en de Cochrane Library en gezocht naar gerandomiseerde, placebogecontroleerde studies van het effect van verschillende SGLT2-remmers op de cardiovasculaire eindpunten. Vervolgens hebben ze een meta-analyse met willekeurige effecten uitgevoerd waarbij de patiënten in subgroepen werden ingedeeld naargelang ze bij inclusie in de studie al dan niet type 2-diabetes, hartfalen of chronische nierinsufficiëntie minstens stadium 3A (geraamde glomerulusfiltratiesnelheid (eGFR) < 60 ml/min/1,73 m²) hadden. Het primaire eindpunt was een samengesteld eindpunt van overlijden en ziekenhuisopname wegens hartfalen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: