Congres  >   VASO 2021  >  “Het akkoord met de artsen-in-opleiding is historisch” (Videos en presentatie)

“Het akkoord met de artsen-in-opleiding is historisch” (Videos en presentatie)

BRUSSEL 06/12 - Tijdens de plenaire sessie van het VASO-netwerkmoment had minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke niet alleen lof voor de inzet van VASO om tot een akkoord te komen en het belang van zo’n akkoord, hij stond ook stil bij de uitdagingen die op tafel liggen om tot een evenwichtig aanbod van specialismen te komen, zonder tekorten en zonder overaanbod van bepaalde specialismen.

 

 

 

 

 

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bedankte in de eerste plaats VASO voor de inzet om tot een akkoord te komen, maar uiteraard ook het volledige medische korps voor hun flexibiliteit en inspanningen tijdens deze covid-pandemie in bijzonder moeilijke omstandigheden. Wetenschap, feiten, voortschrijdende en wisselende inzichten en kritische analyse spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van een pandemie. "Daar kan de politiek moeilijk mee om", aldus de minister. Bekwaamheid om solidariteit te organiseren is voor Frank Vandenbroucke een tweede belangrijke pijler om een pandemie meester te kunnen. Beide aspecten zijn nauw met elkaar verbonden. De verankering van die solidariteit in onze maatschappij is een uniek gegeven. Heel wat samenwerkingen tijdens de pandemie zijn vanuit solidariteit tot stand gekomen: binnen ziekenhuizen, tussen ziekenhuizen en huisartsen, tussen ziekenhuizen en woonzorgcentra bijvoorbeeld. "Gezondheid is bij uitstek het product van wetenschap en solidariteit."

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: