Congres  >   VASO 2021  >  "Welke grote veranderingen in ons gezondheidssysteem en dito beleid zijn op komst?" (Videos en presentatie)

"Welke grote veranderingen in ons gezondheidssysteem en dito beleid zijn op komst?" (Videos en presentatie)

BRUSSEL 07/12 - Administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Dr. Dirk Dewolf legt uit waarom we ons op dit ogenblik in een tijdsgewricht bevinden binnen de gezondheidszorg.

 

 

Heel wat grote veranderingen staan op stapel. Hij bespreekt het probleem met de quota, de onevenwichten tussen de specialismen, waarom transmurale en interdisciplinaire samenwerking nodig is, het belang van kwalitatieve zorg en de bijhorende transparante cijfers en statistieken. Ook de hervorming van de nomenclatuur en de honorering zijn belangrijke projecten die op dit ogenblik lopen. Tot slot geeft Dr. Dewolf tekst en uitleg bij de logica die zit achter de hergroepering van de ziekenhuizen in netwerken, de uitrol van de eerstelijnszones in Vlaanderen en de haalbaarheid van de defederalisering van de zorg. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: