Congres  >   ECTRIMS 2021  >  Correleert de beroepsstatus met de resultaten die worden gerapporteerd door patiënten met een relapsing remitting multipele sclerose? (ECTRIMS 2021)

Correleert de beroepsstatus met de resultaten die worden gerapporteerd door patiënten met een relapsing remitting multipele sclerose? (ECTRIMS 2021)

25/11 - Werkloosheid is een groot probleem bij patiënten met multipele sclerose (MS). Een aanzienlijk percentage van de MS-patiënten stopt vrij snel met werken. De helft van de patiënten is binnen 10 jaar na het stellen van de diagnose werkloos. Dat brengt niet alleen kosten met zich mee voor de maatschappij, maar heeft ook invloed op de levenskwaliteit van die patiënten. Een groep Belgische vorsers heeft het verband onderzocht tussen de beroepsstatus van MS-patiënten en de kenmerken van de ziekte en door de patiënt zelf gerapporteerde uitkomstmaten.

De vorsers hebben een prospectieve, multicentrische, transversale studie van 3 jaar uitgevoerd bij 59 volwassen patiënten met een relapsing remitting multipele sclerose bij wie een nieuwe behandeling was gestart. De patiënten waren gemiddeld 39,68 jaar, 79,7% was van het vrouwelijke geslacht en de diagnose van MS was gemiddeld 7,18 jaar eerder gesteld.

Bij de patiënten werden een neurologisch onderzoek (EDSS, Expanded Disability Status Scale) en een MRI van de hersenen uitgevoerd. Voorts hebben de patiënten vragenlijsten ingevuld over de uitvoerende functies, de vermoeidheid, angst, depressie, de lichamelijke en psychische impact van de MS en de aan de gezondheid gerelateerde levenskwaliteit. MS-patiënten die een job hadden, hebben ook een vragenlijst ingevuld over de problemen waarmee ze op de werkvloer te kampen kregen. Ook werden de grootte van de letsels en de hersenvolumes gemeten.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: