Congres  >   CHARCOT 2021  >  Multipele sclerose behandeld met ziektemodificerende geneesmiddelen: welk effect op de overleving? (CHARCOT 2021)

Multipele sclerose behandeld met ziektemodificerende geneesmiddelen: welk effect op de overleving? (CHARCOT 2021)

19/12 - Verbeteren ziektemodificerende geneesmiddelen de overleving van patiënten met multipele sclerose? Volgens de beperkte literatuurgegevens ter zake zou bèta-interferon gunstige invloed hebben op de levensverwachting. Deze studie heeft het effect van verschillende generaties en farmacotherapeutische categorieën van ziektemodificerende geneesmiddelen op de overleving onderzocht.

De auteurs hebben hun studie uitgevoerd bij patiënten van 18 jaar of ouder met multipele sclerose die in Canadese gegevensbanken waren geregistreerd en die tussen januari 1996 en maart 2018 een eerste episode van MS of demyeliniserend gebeuren hadden vertoond. Het primaire eindpunt was de sterfte ongeacht de doodsoorzaak. De resultaten zijn gecorrigeerd voor de leeftijd, het geslacht, de sociaaleconomische toestand en de Charlson-comorbiditeitsindex. Bij de analyse is rekening gehouden met de tijd tot starten van de behandeling na de diagnose (binnen 2, 5 of 10 jaar). In het totaal ging het om 35 894 patiënten, overwegend (72 %) vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 44,5 jaar en de follow-up 12 jaar (89 180 patiëntjaren behandeling met ziektemodificerende geneesmiddelen). De follow-up in de groep die geen ziektemodificerende geneesmiddelen had gekregen, was 342 217 patiëntjaren.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: