Congres  >   CHARCOT 2021  >  RIS, een ‘extreme’ vorm van multipele sclerose Beelden of patiënten behandelen? ITW prof. Ch. Sindic (CHARCOT 2021)

RIS, een ‘extreme’ vorm van multipele sclerose Beelden of patiënten behandelen? ITW prof. Ch. Sindic (CHARCOT 2021)

05/01 - Voor haar 29e jaarlijkse congres heeft de European Charcot Foundation gekozen voor extreme vormen van multipele sclerose, vormen die we niet vaak zien, zoals een multipele sclerose zonder symptomen, een MS die op zeer late leeftijd of al tijdens de kinderjaren optreedt, en het radiologisch geïsoleerd syndroom (RIS). Dat laatste vormt een echt dilemma. Moeten we snel en agressief behandelen of moeten we de kaart trekken van een onderhoudstherapie en de behandeling eventueel opdrijven als de evolutie ongunstig is? Commentaar door prof. Christian Sindic, neuroloog (UCL-St Luc), voorzitter van de Belgian Charcot Foundation.

Het radiologisch geïsoleerd syndroom (RIS) is een extreme vorm van multipele sclerose (MS). Op grond van postmortaal onderzoek wordt de incidentie van RIS bij volwassenen geraamd op 0,1% tot 0,2%. De prevalentie is 50 tot 100 keer hoger bij familiaire vormen van MS. In een internationale cohorte van 451 patiënten met een RIS vertoonde 10% familiaire antecedenten, maar die correleerden niet met de klinische evolutie.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: