Congres  >   CHARCOT 2021  >  Diagnostische criteria voor MS: aantasting van de oogzenuw toevoegen als criterium? (CHARCOT 2021)

Diagnostische criteria voor MS: aantasting van de oogzenuw toevoegen als criterium? (CHARCOT 2021)

06/01 - Daar is discussie over. Moet aantasting van de oogzenuw worden toegevoegd aan de criteria van ruimtelijke spreiding? Volgens sommigen kan de diagnose zo worden bevestigd, maar anderen zijn daar tegen gezien de gebrekkige specificiteit en de technische problemen bij optische coherentietomografie en geëvoceerde potentialen. Een samenvatting van de discussiesessie met commentaar door prof. Christian Sindic, neuroloog (UCL-St Luc), voorzitter van de Belgian Charcot Foundation.

Moet een neuritis optica worden beschouwd als een diagnostisch criterium voor multipele sclerose (MS)? Sommigen beschouwen een neuritis optica als een monosymptomatische MS. Meer dan 80% van de patiënten met een voorgeschiedenis van neuritis optica zal binnen tien jaar andere symptomen van MS ontwikkelen als een MRI al hersenletsels toont op het ogenblik dat de diagnose van neuritis optica wordt gesteld. Zo niet, is dat circa 50% van de patiënten. Bij 20% van de MS-patiënten is neuritis optica het eerste symptoom. Het typische beeld bestaat uit een snelle (48 tot 72 uur), unilaterale daling van het gezichtsvermogen, met bijna altijd pijn, stoornissen van het kleurenzicht meestal tussen groen en rood (dyschromatopsie), een geringere gevoeligheid voor lichtcontrast en een teken van Uhthoff. De essentiële vraag is volgens prof. Sindic: "Tot hoever moeten we gaan om de diagnose te stellen?"

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: