Congres  >   EULAR 2022  >  Behandeling van artrose : Tussen hoop en ontgoocheling …

Behandeling van artrose : Tussen hoop en ontgoocheling …

Op een congres over reumatische aandoeningen moet je het natuurlijk ook hebben over artrose. Wereldwijd lijden bijna 500 miljoen mensen aan artrose. België telt 1 miljoen patiënten met artrose. We krijgen stilaan een beter inzicht in de pathogenese van artrose. Het onderzoek vordert, maar mondjesmaat. We denken daarbij aan sprifermine, een ANGPTL 3-agonist en het initiatief van het APPROACH-consortium. Een onderwerp dat aan bod is gekomen tijdens een WIN-sessie (What is New) op het congres van de EULAR met een opmerkelijke presentatie van prof. Tonia Vincent (Oxford). Op een congres over reumatische aandoeningen moet je het natuurlijk ook hebben over artrose. Wereldwijd lijden bijna 500 miljoen mensen aan artrose. België telt 1 miljoen patiënten met artrose. We krijgen stilaan een beter inzicht in de pathogenese van artrose. Het onderzoek vordert, maar mondjesmaat. We denken daarbij aan sprifermine, een ANGPTL 3-agonist en het initiatief van het APPROACH-consortium. Een onderwerp dat aan bod is gekomen tijdens een WIN-sessie (What is New) op het congres van de EULAR met een opmerkelijke presentatie van prof. Tonia Vincent (Oxford).

Artrose is een mechanisch gewrichtslijden, dat wordt veroorzaakt door overbelasting van een normaal gewricht of gewone belasting van een gewricht dat zijn mechanische beschermende eigenschappen heeft verloren. Prof. Tonia Vincent: "We hebben te maken met een ‘mechanische ontsteking' als gevolg van een ontwrichting van het evenwicht tussen het botanabolisme en het botkatabolisme. De ontsteking in het gewrichtskraakbeen en de synoviale membraan met productie van cytokines, prostaglandines, stikstofmonoxide en enzymen, waarbij de fysiologische regelmechanismen worden overweldigd, leidt tot een aftakeling van de matrix. Anderzijds zorgen verschillende groeifactoren (TGF-bèta, FGFR3) voor herstel. Maar de matrix zal nooit meer normaal worden en uiteindelijk treedt chondrolyse op.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: