Congres  >   ASCO 2022  >  Castratieresistente gemetastaseerde prostaatkanker: vergelijking 177Lu-PSMA/cabazitaxel

Castratieresistente gemetastaseerde prostaatkanker: vergelijking 177Lu-PSMA/cabazitaxel

De fase II-studie TheraP heeft 177Lu-PSMA vergeleken met cabazitaxel bij patiënten met een castratieresistente gemetastaseerde prostaatkanker. De progressievrije overleving en het percentage objectieve respons waren beter met 177Lu-PSMA, maar er kon nog geen uitspraak worden gedaan over de totale overleving. Op het congres van de ASCO 2022 zijn de resultaten na 3 jaar gepresenteerd.

Volgens recente studies wordt PSMA (Prostate-Specific Membrane Antigen) sterk tot expressie gebracht in prostaatkankerweefsel, vooral in geval van een hooggradige of gemetastaseerde kanker. Daarom is een 177Lu-PSMA-radioligandtherapie ontwikkeld, waarbij 177Lutetium (177Lu) naar de cellen wordt gevoerd die PSMA tot expressie brengen, en gericht zijn stralingsdosis afgeeft. Die behandeling is geïndiceerd bij patiënten met een castratieresistente gemetastaseerde prostaatkanker. De fase III-studie VISION, die op het ASCO 2021 is gepresenteerd, had al aangetoond dat de mediane totale overleving beter was met een combinatie van 177Lu-PSMA en de standaardbehandeling dan met enkel de standaardbehandeling. Bovendien veroorzaakte de combinatietherapie minder graad 3/4-bijwerkingen. De fase II-studie TheraP heeft die radioligandtherapie vergeleken met cabazitaxel bij patiënten met een castratieresistente gemetastaseerde prostaatkanker. Bij een eerste analyse was de progressievrije overleving beter met 177Lu-PSMA, maar kon nog geen uitspraak worden gedaan over de totale overleving. Nu zijn de resultaten na 3 jaar beschikbaar.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: