Congres  >   ASCO 2022  >  Behandeling van een gevorderd NSCLC met een PD-L1-expressie ≥ 50%: PD-L1-antagonist met of zonder chemotherapie?

Behandeling van een gevorderd NSCLC met een PD-L1-expressie ≥ 50%: PD-L1-antagonist met of zonder chemotherapie?

De door de FDA goedgekeurde eerstelijnstherapie bij een niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met een PD-L1-expressie ≥ 50% is een combinatie van immunotherapie, chemotherapie ± een angiogeneseremmer. Het is evenwel nooit bewezen dat chemotherapie doeltreffend is. De FDA heeft de samengevoegde gegevens geanalyseerd van 12 gerandomiseerde, gecontroleerde studies bij in het totaal 3189 patiënten.

De FDA heeft een interessante studie1 uitgevoerd om na te gaan of de gunstige effecten van chemotherapie opwegen tegen de bijwerkingen ervan bij combinatie met een checkpointremmer bij patiënten met een niet-kleincellige longkanker met een PD-L1-expressie ≥ 50%. Het betreft een analyse van de samengevoegde gegevens van 12 gerandomiseerde, gecontroleerde studies met 2 behandelingsgroepen (immunotherapie + chemotherapie versus immunotherapie alleen) bij in het totaal 3189 patiënten (38% 65-74 jaar, 11% ≥ 75 jaar, 66% ECOG PS 0-1) met een NSCLC (zonder EGFR- of ALK-mutatie). Het primaire eindpunt was de totale overleving. Secundaire eindpunten waren de progressievrije overleving en het percentage objectieve respons. Alle resultaten zijn gecorrigeerd voor de leeftijd, het geslacht, het ras, de ECOG PS-score, het pathologisch-anatomische type en het rookgedrag.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: