Congres  >   EVF 2022  >  Veneuze ziekte revisited

Veneuze ziekte revisited

Einde juni heeft het 22e congres van het European Venous Forum over veneuze ziekte, de complicaties en de implicaties ervan plaatsgevonden. Veneuze trombo-embolie blijft een belangrijke doodsoorzaak (jaarlijks meer dan 500 000 dodelijke slachtoffers in Europa en bijna 3 miljoen wereldwijd). In de Verenigde Staten worden elk jaar 900 000 patiënten in het ziekenhuis opgenomen met 20% plotselinge dood als gevolg van een longembolie binnen een jaar. De meeste patiënten zullen blijvend gehandicapt zijn als gevolg van recidiverende diepe veneuze trombose of een posttrombotisch syndroom. Een samenvatting van enkele presentaties.

De helft van de vrouwen en een derde van de mannen in onze westerse landen vertonen een chronische veneuze ziekte. In de eerste stadia veroorzaakt die weinig problemen. Symptomen zoals een zwaartegevoel en pijn in de benen wordend vaak weggewuifd. De epidemiologie van chronische veneuze ziekte is onvoldoende gedocumenteerd. In een Schots populatieonderzoek vertoonden 80% van de mannen en 85% van de vrouwen teleangiëctasieën, respectievelijk 40% en 16% hadden varices, respectievelijk 7% en 16% hadden oedeem van de benen als gevolg van varices en 1% vertoonde een varikeus ulcus of had ooit zo'n ulcus gehad. Volgens de Britse gegevensbanken van patiënten die worden gezien door huisartsen of in het ziekenhuis, lijden 15-27 miljoen patiënten aan chronische veneuze ziekte.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: