Congres  >   EADV 2022  >  SAMENVATTING VAN EEN SATELLIETSYMPOSIUM TIJDENS HET EADV 2022 - Atopische dermatitis in de klinische praktijk Nieuwe gegevens over januskinaseremmers

SAMENVATTING VAN EEN SATELLIETSYMPOSIUM TIJDENS HET EADV 2022 - Atopische dermatitis in de klinische praktijk Nieuwe gegevens over januskinaseremmers

16/09 - Atopische dermatitis staat weer volop in de actualiteit. We hebben een beter inzicht gekregen in de pathofysiologie, we kunnen de ernst ervan evalueren en met januskinaseremmersbeschikken we over een nieuwe behandeloptie. Wat is hun werkingsmechanisme? Hoe verhouden ze zich tot de bestaande systemische behandelingen? Beantwoorden ze aan de verwachtingen van de patiënten? Antwoorden door prof. Melinda Gooderham(Canada), prof. Thomas Bieber (Duitsland) en prof. Kylian Eyerich (Duitsland) op een satellietsymposium1 dat de firma Pfizer heeft gehouden op het congres van de European AcademyforDermatologyandVenereology, dat onlangs heeft plaatsgevonden in Milaan.

Atopische dermatitis is een therapeutische uitdaging. Prof. Bieber: "We moeten proberen een ziekte waarvan het natuurlijke verloop verschilt van patiënt tot patiënt en die evolueert met hoogtes en laagtes, op lange termijn onder controle te houden. Atopische dermatitis is een zware belasting voor de patiënt en diens omgeving. We moeten het eens worden over de definitie van exacerbatie. We hebben klinische tools nodig om te meten wat de patiënt voelt. De IGA-, de EASI-, de SCORAD- en de POEM-score zijn objectieve indicatoren, maar we beschikken niet over een eenvoudige tool, die een totaalbeeld geeft van de klinische toestand van de patiënt om na te gaan of wat we doen, gaat in de zin van controle van de ziekte." Momenteel opteren we voor een ‘treat-to-target'-strategie, net zoals bij reumatoïde artritis. Samen met de patiënt worden therapeutische doelstellingen vastgelegd. De patiënt wordt dan regelmatig gevolgd en zo nodig, wordt de behandeling aangepast. "Om al die uitdagingen aan te gaan, hebben we nieuwe behandelingen nodig die beantwoorden aan de verwachtingen van de patiënten. Januskinaseremmerslijken alvast goede kandidaten.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: