Congres  >   BHRM 2022  >  Ablatie van atriumfibrillatie bij bejaarde patiënten - De ervaring van een Belgisch centrum

Ablatie van atriumfibrillatie bij bejaarde patiënten - De ervaring van een Belgisch centrum

De vorsers hebben retrospectief de werkzaamheid en de veiligheid van katheterablatie voor atriumfibrillatie bij 142 patiënten ouder dan 75 jaar vergeleken met die in een controlegroep van patiënten < 75 jaar. Het slaagpercentage was vergelijkbaar in de twee groepen en was iets hoger bij paroxismale dan bij persisterende atriumfibrillatie. De frequentie van lichte of ernstige complicaties was niet hoger bij de 75-plussers.

De incidentie van atriumfibrillatie stijgt met de leeftijd. Bij 80-plussers bedraagt de prevalentie circa 10%. Atriumfibrillatie verhoogt het risico op CVA, ziekenhuisopnames en de totale sterfte. De behandeling is belangrijk, maar dan moet wel grondig worden nagedacht over de strategie: controle van het kamerantwoord of controle van het ritme, anticoagulantia, antiaritmica of ablatie. Aangenomen wordt dat een ablatie beter is dan een medicamenteuze behandeling: langer herstel van het sinusritme, minder symptomen, minder risico op recidief en betere levenskwaliteit. Het probleem is dat de gepubliceerde gegevens beperkt zijn aangezien bejaarde patiënten zeer vaak zijn uitgesloten in die studies (FIRE, RAAFT-AF, STOP-AF …). De richtlijnen van de ESC van 2020 stellen dat een ablatie boven de leeftijd van 75 jaar niet gecontra-indiceerd is, maar de gunstige effecten van ablatie zijn niet bewezen in die leeftijdsgroep. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: