Congres  >   ASCO GU 2023  >  Gevorderd niercarcinoom behandeld met cabozantinib + nivolumab: bevestiging van de gunstige effecten na een mediane follow-up van 44 maanden

Gevorderd niercarcinoom behandeld met cabozantinib + nivolumab: bevestiging van de gunstige effecten na een mediane follow-up van 44 maanden

Op het ASCO-GU 2023 is een 3e analyse gepresenteerd van de fase III-studie CheckMate 9ER. We beschikken nu over gegevens na een mediane follow-up van 18,1, 32,9 en 44 maanden, de langste follow-up die ooit is gepubliceerd in een fase III-studie met een tyrosinekinaseremmer in combinatie met immunotherapie bij gevorderde nierkanker. Alle eindpunten (totale overleving, progressievrije overleving, percentage objectieve respons, ongeacht de IMDC-risicoscore) waren beter met de combinatie cabozantinib + nivolumab dan met sunitinib als eerstelijnstherapie. Volgens de spreker, dr. Mauricio Burotto (Chili), “bevestigen die gegevens de waarde van die combinatietherapie bij gevorderde nierkanker.”

 dr. Mauricio Burotto

Bijna 30% van de patiënten met nierkanker vertoont al een gevorderde of gemetastaseerde nierkanker op het ogenblik dat de diagnose wordt gesteld. Bij die patiënten bedraagt de 5 jaarsoverleving circa 12% (tegen meer dan 70% als de diagnose in een vroeg stadium wordt gesteld). Wat is de beste eerstelijnstherapie: een combinatie van twee checkpointremmers of een checkpointremmer plus een TKI van de receptor voor vasculaire endotheliale groeifactor (VEGFR-TKI)? In fase III-studies was de overleving beter dan met enkel een VEGFR-TKI, in casu sunitinib. Bij de keuze van de behandeling moet je ook rekening houden met de IMDC-risicoscore (International Metastatic RCC Database Consortium).
 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: