Congres  >   ASCO GU 2023  >  Eerstelijnstherapie bij gevorderde nierkanker - Is een drievoudige combinatietherapie beter dan een tweevoudige?

Eerstelijnstherapie bij gevorderde nierkanker - Is een drievoudige combinatietherapie beter dan een tweevoudige?

De COSMIC-studie is de eerste gerandomiseerde fase III-studie, die een combinatie van cabozantinib, een tyrosinekinaseremmer, en 2 checkpointremmers, namelijk nivolumab + ipilimumab, heeft vergeleken met nivolumab + ipilimumab, de huidige standaardbehandeling, plus een placebo bij patiënten met een gevorderde nierkanker met een intermediair of ongunstig IMDC-risico. Een belangrijke uitdaging, een behandeling moet immers niet alleen effectief zijn, maar moet ook goed worden verdragen. De presentatie van prof. Thomas Powles (Londen) op het ASCO-GU 2023.

Dankzij immunotherapie (PD-1- en PD-L1-antagonisten) en VEGFR-tyrosinekinaseremmers (remmers van het tyrosinekinase van de receptor voor vasculaire endotheliale groeifactor) is de prognose van patiënten met gevorderde nierkanker sterk verbeterd. Meerdere fase III-studies hebben de waarde van een tweevoudige combinatietherapie (2 checkpointremmers of een checkpointremmer + een tyrosinekinaseremmer) onderzocht volgens de IMDC-risicoscore. De COSMIC-studie1 is nog wat verder gegaan en heeft de werkzaamheid van een combinatie van een VEGFR-tyrosinekinaseremmer en 2 checkpointremmers, namelijk nivolumab en ipilimumab, onderzocht volgens het risiconiveau en rekening houdende met de tolerantie (die bepalend is voor de therapietrouw).
 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: