Congres  >   CROI 2023  >  Hiv, SARS-CoV-2, mpox… en wat morgen? De CROI bestrijdt virussen al 30 jaar

Hiv, SARS-CoV-2, mpox… en wat morgen? De CROI bestrijdt virussen al 30 jaar

Het letterwoord CROI staat voor Conference on RetrovirusesandOpportunisticInfections. De CROI is in 1992 tijdens het presidentschap van Reagan opgericht door een handvol Amerikaanse wetenschappers, die een congres van hoog niveau op Amerikaanse bodem wilden op touw zetten. Op dat ogenblik waren het hiv en aids al 10 jaar bekend, werd de homoseksuele gemeenschap gestigmatiseerd en heeft de NJEM een artikel gepubliceerd (Corey et al.), dat de werkzaamheid van azidothymidine beschrijft. De CROI is een fantastisch platformgeworden voor communicatie tussen vorsers, virologen, biologen, genetici, epidemiologen en clinici wereldwijd die geconfronteerd worden met de eerste belangrijke epidemie van na de Tweede Wereldoorlog.

 dr. Anthony Fauci 

De CROI heeft twee perioden gekend. Eerst ging ze vooral over het beleid bij hiv-infectie/aids, opsporing, preventie, antiretrovirale middelen, vaccinatie en de opportunistische infecties bij hiv-geïnfecteerde patiënten. Daarna is de CROI uitgebreid naar andere nieuwe pathogene kiemen zoals het SARS-CoV-2 en recentelijk ook mPOX (apenpokkenvirus). Je kan het echter niet hebben over de CROI zonder te verwijzen naar de carrière van dr. Anthony Fauci, die de hiv-epidemie al 40 jaar volgt en de coronapandemie al 3 jaar en die zeven Amerikaanse presidenten advies heeft gegeven. Bij zijn presentatie tijdens de plenaire sessie heeft hij dan ook van de internationale wetenschappelijke gemeenschap het respect gekregen dat hij verdient. Hij zegt van zichzelf dat hij een jonge halfgepensioneerde is, die de laatste twee jaar door politici werd gehaat omdat hij slecht nieuws gaf in tijden van COVID-19 en de pispaal is geworden van de antivaxers, net zoals zijn Belgische collegae.
 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: