Congres  >   ASCO GU 2023  >  Progressie van gevorderde nierkanker na een checkpointremmer - Een multitargettyrosinekinaseremmer als tweedelijnstherapie?

Progressie van gevorderde nierkanker na een checkpointremmer - Een multitargettyrosinekinaseremmer als tweedelijnstherapie?

CaboPointis de eerste prospectieve studie die de werkzaamheid en de veiligheid van cabozantinib als tweedelijnstherapie onderzoekt bij patiënten met een gevorderd of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom dat is verergerd na een eerstelijnstherapie. Op het ASCO-GU 2023 is een tussentijdse analyse gepresenteerd van het percentage objectieve respons bij de patiënten die al een behandeling hadden gekregen met een combinatie van 2 checkpointremmers of een checkpointremmer + een VEGF-antagonist. Volgens prof. Laurence Albiges (Institut Gustave Roussy, Parijs) zijn de eerste gegevens bemoedigend. Wordt dat een nieuwe behandeling voor patiënten met tumorprogressie na een eerstelijnstherapie met een checkpointremmer?

 prof Laurence Albiges

Een combinatie van checkpointremmers en VEGF-antagonisten heeft de prognose van patiënten met een gevorderde of gemetastaseerde nierkanker sterk verbeterd en zal mogelijk een nieuwe standaardbehandeling worden. De huidige richtlijnen pleiten voor een combinatie van checkpointremmers (nivolumab +ipilimumab) of van een checkpointremmer en een remmer van hettyrosinekinasevan de receptor voor VEGF (pembrolizumab + axitinib of nivolumab + cabozantinib). DeCaboPoint-studie is op touw gezet om de tweedelijnstherapie bij die patiënten beter te evalueren. De keuze is gevallen op cabozantinib, een multitargettyrosinekinaseremmer, die op grond van de fase III-studie METEOR is goedgekeurd als tweedelijnstherapie bij gevorderde nierkanker.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: