Congres  >   BWGE 2023  >  Prijs van het fonds Georges Brohée : functionele dyspepsie

Prijs van het fonds Georges Brohée : functionele dyspepsie

De prijs van het fonds Georges Brohée is dit jaar toegekend aan prof. Tim Vanuytsel (Translational Research Center for Gastro-Intestinal Disorders - KUL) voor vernieuwend onderzoek naar de pathofysiologie en de behandeling van functionele dyspepsie. Het fonds is opgericht in 1964 ter herinnering aan prof. Georges Brohée, stichter van de Belgische Vereniging voor Gastro-enterologie, om fundamenteel, klinisch en translationeel onderzoek bij maag-darmziekten (inflammatoire darmaandoeningen, functionele stoornissen, kanker …) te stimuleren.

 Prof. Tim Vanuytsel


Nagenoeg 10% van de wereldbevolking vertoont functionele dyspepsie en die heeft aanzienlijke invloed op de levenskwaliteit van de patiënten en hun vermogen om de dagelijkse activiteiten te verrichten. Functionele dyspepsie is goed voor 5-7% van de consultaties in de huisartsgeneeskunde en is een klinische en therapeutische uitdaging gezien de complexiteit van de symptomen, de verschillende diagnostische tests en de therapeutische opties. De belangrijkste symptomen zijn een volheidsgevoel, een opgeblazen abdomen, pijn, nausea, oprispingen of een epigastrisch brandend gevoel. Na uitsluiting van andere oorzaken wordt de diagnose gesteld met de Rome IV-criteria. 60% van de patiënten vertoont een syndroom van postprandiale dyspepsie met een vroeg verzadigingsgevoel en een volheidsgevoel in de maag, 18% vertoont dyspepsie met epigastrische pijn en 22% een overlapsyndroom, een mengsel van de twee.
 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: