Congres  >   EHRA 2023  >  Atriumfibrillatie beter begrijpen en behandelen - Focus op 3 initiatieven ...

Atriumfibrillatie beter begrijpen en behandelen - Focus op 3 initiatieven ...

Een eerste initiatief van de ESC/EHRA beoogt de artsen beter op te leiden opdat ze de richtlijnen van de ESC en de EHRA in hun praktijk zouden naleven. Een tweede wil alle digitale middelen inzetten om nieuwe risicomarkers van atriumfibrillatie op te sporen, waaronder markers in het bloed, een polygene risicoscore en analyse van de microbiota. Een derde initiatief streeft naar een beredeneerde en redelijke screening gezien de impact op de mensen, de prognose en het budget voor gezondheidszorg. De adviezen van prof. D. Kotecha(1) - Birmingham, prof. R. Schnabel(2) - Hamburg en prof. J. Svendsen(3) - Kopenhagen.

STEEER-AF1

De behandeling van atriumfibrillatie is complex en hangt af van de ervaring van het team en de mate dat de richtlijnen worden nageleefd. Als de richtlijnen goed worden gevolgd, dalen de incidentie van CVA, het aantal bloedingen en de sterfte. Er blijkt echter een kloof te bestaan tussen theorie en praktijk. Daarom hebben de ESC en de EHRA de STEEER-AF-studie op touw gezet, een pragmatische studie bij 1732 patiënten in 6 landen (Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) om na te gaan of een opleiding voor ritmologen de behandeling van atriumfibrillatie verbetert (preventie van CVA, herstel van het sinusritme). De definitieve resultaten zullen op het congres van de ESC/EHRA 2024 worden gepresenteerd.
 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: