Congres  >   WONCA 2023  >  De prognose van hartfalen verbeteren: een taak voor de huisarts

De prognose van hartfalen verbeteren: een taak voor de huisarts

Hartfalen is niet zeldzaam. Wereldwijd vertoont circa 1-3% van de volwassenen hartfalen. De 10 jaarsoverleving van die patiënten is lager dan 40%. Hartfalen veroorzaakt een hoge morbiditeit en hoge sterfte, heeft zeer negatieve invloed op de levenskwaliteit en brengt hoge kosten voor de maatschappij met zich mee. De huisarts speelt een belangrijke rol in alle stadia van hartfalen. Daarom ondersteunt de European Primary Care Cardiovascular Society in naam van de WONCA de richtlijnen voor de behandeling van hartfalen, die zijn opgesteld door het RCGP (Royal College of General Practitioners).

De huisarts speelt een essentiële rol bij het stellen van de diagnose 

De huisarts is het best geplaatst om hartfalen te diagnosticeren. Je kan die diagnose gemakkelijk stellen door dosering van de natriuretische peptide. Die dosering wordt bij alle risicopatiënten aanbevolen. De huisarts moet ook zorgen voor een optimale behandeling, de comorbiditeit aanpakken, hartdecompensatie opsporen en behandelen, het therapeutische beleid uitvoeren en volgen en palliatieve zorg organiseren wanneer nodig.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: