Congres  >   ESMO 2023  >  ER+/HER2- borstkanker met hoog risico op recidief: een PD-1-antagonist verhoogt het percentage complete pathologische respons

ER+/HER2- borstkanker met hoog risico op recidief: een PD-1-antagonist verhoogt het percentage complete pathologische respons

Op het congres van de ESMO 2023 zijn twee studies gepresenteerd, die het nut aantonen van toevoeging van een immunotherapie aan een neoadjuvante chemotherapie bij de behandeling van ER+/HER2- borstkanker met een hoog risico op recidief. Het percentage complete pathologische respons was significant hoger, wat prognostisch gunstig is. Het effect op de totale overleving is echter nog niet bekend. Een samenvatting van de gegevens van de studies KEYNOTE-756 en CheckMate 7FL, die weleens invloed zouden kunnen hebben op de praktijkvoering bij de behandeling van een luminaal B-type borstkanker met een slechte prognose.

 

Bij een ER+/HER2- borstkanker is een neoadjuvante chemotherapie geïndiceerd, maar het percentage complete pathologische respons (pCR) is laag (< 15%). Kan je betere resultaten boeken door een PD-1-antagonist aan de behandeling toe te voegen? In de I-SPY2-studie, een kleine fase II-studie, bedroeg het percentage patiënten met een pCR 34,2% met een neoadjuvante behandeling met een PD-1-antagonist en paclitaxel en 13,6% met paclitaxel + een placebo. Wat leren ons de studies KEYNOTE-756 en CheckMate-7FL, die zijn uitgevoerd met 2 verschillende PD-1-antagonisten?

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: