Congres  >   ASCO GU 2024  >  Behandeling van een gevorderd niercarcinoom met CaboNivo. Geruststellende gegevens over de ervaring en de levenskwaliteit van de patiënten

Behandeling van een gevorderd niercarcinoom met CaboNivo. Geruststellende gegevens over de ervaring en de levenskwaliteit van de patiënten

In Europa en de USA is een eerstelijnstherapie met cabozantinib + nivolumab goedgekeurd bij de behandeling van een gevorderd heldercellig niercelcarcinoom op grond van de resultaten van de CheckMate 9ER-studie. Maar naast de antitumorale werkzaamheid is ook de tolerantie een belangrijk aandachtspunt. Hoe ervaren de patiënten de behandeling? Waar klagen ze van? Hoe evolueert hun levenskwaliteit? Bestaat er een correlatie tussen de levenskwaliteit en de prognose? Dr. Jens Bedke (Duitsland) heeft een antwoord op die vragen gegeven op het laagste ASCO-GU 2024.

Sinds 2021 is de combinatie van nivolumab, een checkpointremmer, en cabozantinib, een VEGFR-tyrosinekinaseremmer, goedgekeurd als eerstelijnstherapie bij een gevorderd niercarcinoom op grond van de resultaten van de CheckMate 9ER-studie. Tussen de eerste tussentijdse analyse uitgevoerd na 18,1 maanden en de laatste na 55 maanden, die is gepresenteerd op het ASCO-GU 2024, is het verschil met sunitinib significant gebleven. Na een mediane follow-up van 55,6 maanden (en een follow-up van minstens 48,1 maanden) was de mediane progressievrije overleving 16,4 maanden met CaboNivo en 8,4 maanden met sunitinib (HR = 0,58). De mediane totale overleving was respectievelijk 46,5 en 36 maanden (HR = 0,77).  Het percentage objectieve respons was stabiel gebleven: 55,7% vs. 22,7% met sunitinib.
 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: